Čtvrtletní cenový index pro rezidenční nemovitosti

Vývoj bankovního cenového indexu

 • Spolupráce s Českou spořitelnou, a. s. započala v roce 2005 (příprava sběru dat, testování vhodného formátu sběru dat).
 • První cenový index (index ČS) funguje od poloviny roku 2007; během následujících let byla průběžně upravena metodika, zkvalitněny procesy sběru dat i jejich zpracování, testovány alternativy (automatizované výpočty, filtrace dat, statistické problémy) a různé inovace.
 • V roce 2008 započala spolupráce s Hypoteční bankou, a. s. a druhý cenový index (HB index) funguje od začátku roku 2010.
 • Od začátku roku 2010 vzniká rovněž index na sdílených datech obou bank, který zajišťuje vyšší spolehlivost a odstranění rozdílů v úvěrovém portfoliu jednotlivých bank.
 • V roce 2013 se do projektu sdílení dat a tvorby cenových indexů zapojují Wüstenrot hypoteční banka, a.s.UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • V roce 2014 do projektu vstupuje Moneta Money Bank, a.s.
 • V roce 2015 se projekt rozšiřuje o Raiffeisenbank. a.s.
 • V roce 2017 do projektu přistoupily Equa bank a mBank S.A.
 • V roce 2019 do projektu vstoupila Komerční banka, a.s.

Proč data poskytovatelů úvěrů?

 • Mezinárodní srovnatelnost (standard) - v zahraniční často nejužívanější způsob získání dat pro indexy.
 • Aktuálnost - časové zpoždění mezi realizací transakce, jejím vstupem do datové báze a výpočtem cenového indexu je minimální (jeden měsíc).
 • Relevantnost dat – modely pro přecenění a index jsou konstruovány nikoliv na nevěrohodných nabídkových cenách, ale na cenách odrážející skutečné transakce (datový soubor reprezentuje jen skutečné prodeje).
 • Uspokojivý rozsah informací o transakcích – data o odhadních a kupních cenách jsou doplněna o podrobná data o jednotlivých atributech nemovitostí.
 • Data získána z neutrálního (nezávislého) zdroje – informace o cenách a atributech nemovitostí jsou získány od odhadců, nikoliv od realitních kanceláří nebo z inzerátů.
 • Úplnost dat – jakkoliv se data týkají pouze nemovitostí zastavených (vyloučeny jsou hotovostní transakce), záznamy jsou úplné a nechybí údaje o důležitých atributech nemovitosti.
 • Možnost podrobnějších analýz dle různých tržních segmentů – díky podrobným datům o atributech nemovitostí je možné analyzovat různě definované tržní segmenty.
 • Možnost aplikace kvalitní a mezinárodně uznávané metodiky – díky podrobným datům o atributech nemovitostí je možné využít hedonický cenový model pro výpočet indexu (kvalitativní očištění).

spss2

Hedonická metoda pro výpočet indexu

 • Ve světě nejrozšířenější, doporučována Evropskou centrální bankou.
 • Nahlíží cenu nemovitosti jako sumu implicitních („skrytých“) cen jednotlivých atributů rezidenčních nemovitostí, využívá regresního modelování.
 • Z výčtu atributů (vztahujících se k nemovitosti, úzce vymezené lokalitě i šířeji vymezené lokalitě) sama vybírá faktory, které mají nejvýznamnější vliv na variabilitu cen, dokáže zachytit nelineární vlivy.
 • Při tvorbě indexu jsou kombinovány výsledky regresních modelů s vahami v jednotlivých tržních segmentech. Od roku 2014 používáme transakční váhy, tedy čtyřletý klouzavý průměr struktury všech transakcí ve sdílené databázi.

Reporty z indexu

 • Čtvrtletní zpráva z indexu (čtvrtletní report) zahrnuje čtvrletní index pro byty (pro ČR jako celek a v třídění podle technologie výstavby, kategorie velikosti bytu a regionů), rodinné domy, pozemky a rodinné domy s pozemky včetně informací o čištění a kvalitě dat v posledním čtvrtletí, vývoji indexu od počátku sledování, parametrech jednotlivých modelů a významnosti cenotvorných faktorů a statistického hodnocení (predikční a explanační síly modelů ukazující na jeho spolehlivost).
 • Roční zpráva o indexu (roční report) shrnuje výsledky za celý rok, dává doporučení ohledně sběru dat a zejména uvádí porovnání výsledků všech bankovních indexů (rozdíly ve struktuře transakcí, průměrných cenách a jiné).